LINKI

miedzychod.pl


mniszki.pl


puszczanotecka.pl


kamionna.pl


Odsłon : 48690Dzień I szkolenia (27 maja 2011 - piątek)

godz. 11:00 - powitanie Gości;
godz. 11:15 - prezentacja DIORAMY DOLINY KAMIONKI oraz publikacji będącej ilustracją i opisem walorów Doliny Kamionki - w wykonaniu autora - mgr Kamila Szpotkowskiego;
godz. 12:00 - SZKOLENIE na temat walorów przyrodniczych Doliny Kamionki;

Tematy:
1. Charakterystyka geobotaniczna grądów i łęgów jako ważnych ostoi
(dla zachowania) różnorodności biologicznej Polski - mgr Stanisław Rosadziński.
2. Ichtiofauna rzeki Kamionka - stan obecny i perspektywy ochrony
- dr hab. Jan Mazurkiewicz.

ok.13:30 - przerwa i poczęstunek

3. Ekoturystyka na terenach chronionych - dr Rafał Kurczewski.
4. Kulturowe aspekty przyrodnicze Doliny Kamionki - mgr Kamil     Szpotkowski.

godz. 15:00 - wycieczka piesza do Doliny Kamionki (ok. 2h) - prowadzenie
mgr inż. Jacek Mogilnicki, mgr inż. Wiesław Walewicz,  mgr Kamil Szpotkowski;
godz. 17:00 - powrót do CERiP w Mniszkach autokarem - poczęstunek
i zakończenie I dnia szkolenia;


Dzień II szkolenia (11 czerwca 2011 - sobota)

godz.11:00 - wycieczka piesza do Doliny Kamionki - początek przy kościele w Kamionnie - prowadzenie mgr Jolanta Klawe;
godz. 13:30 - dotarcie uczestników do CERiP w Mniszkach, przerwa, poczęstunek;
godz. 14:30 - spotkanie w CERiP w Mniszkach - otwarcie wystawy; fotografii przedstawiających najcenniejsze walory rezerwatu Dolina Kamionki; zwiedzanie Dioramy Doliny Kamionki;
godz. 15:30 - prezentacja strony internetowej www.dolinakamionki.pl oraz omówienie najistotniejszych walorów turystycznych Doliny kamionki - wraz z omówieniem szlaków turystycznych;
godz. 16:30 - zakończenie szkolenia;

WYSTAWA FOTOGRAFII "DOLINA KAMIONKI" PREZENTOWANA BĘDZIE TAKŻE OD SIERPNIA 2011 w Domu Kultury w Kamionnie