LINKI

miedzychod.pl


mniszki.pl


puszczanotecka.pl


kamionna.pl


Odsłon : 67839

DOLINA KAMIONKI
Kurs dla kandydatów na przewodników po CERiP w Mniszkach

W ramach PRACOWNI WIEDZY O REGIONIE Centrum Animacji Kultury „Prom” uruchamia kurs dla kandydatów na przewodników po Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach. Na kurs zapraszamy tych wszystkich, którzy pragną poznać informacje o naszym regionie, poznać jego walory turystyczne, krajobrazowe, architekturę, zabytki, przyrodę, a zwłaszcza tych, którzy chcą w przyszłości spróbować pracy w turystyce.

Więcej…
 
II dzień szkolenia - 11 czerwca 2011

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

 Dzień I szkolenia (27 maja 2011 - piątek)

godz. 11:00 - powitanie Gości;
godz. 11:15 - prezentacja DIORAMY DOLINY KAMIONKI oraz publikacji będącej ilustracją i opisem walorów Doliny Kamionki - w wykonaniu autora - mgr Kamila Szpotkowskiego;
godz. 12:00 - SZKOLENIE na temat walorów przyrodniczych Doliny Kamionki;

Tematy:
1. Charakterystyka geobotaniczna grądów i łęgów jako ważnych ostoi
(dla zachowania) różnorodności biologicznej Polski - mgr Stanisław Rosadziński.
2. Ichtiofauna rzeki Kamionka - stan obecny i perspektywy ochrony
- dr hab. Jan Mazurkiewicz.

ok.13:30 - przerwa i poczęstunek

3. Ekoturystyka na terenach chronionych - dr Rafał Kurczewski.
4. Kulturowe aspekty przyrodnicze Doliny Kamionki - mgr Kamil     Szpotkowski.

godz. 15:00 - wycieczka piesza do Doliny Kamionki (ok. 2h) - prowadzenie
mgr inż. Jacek Mogilnicki, mgr inż. Wiesław Walewicz,  mgr Kamil Szpotkowski;
godz. 17:00 - powrót do CERiP w Mniszkach autokarem - poczęstunek
i zakończenie I dnia szkolenia;


Dzień II szkolenia (11 czerwca 2011 - sobota)

godz.11:00 - wycieczka piesza do Doliny Kamionki - początek przy kościele w Kamionnie - prowadzenie mgr Jolanta Klawe;
godz. 13:30 - dotarcie uczestników do CERiP w Mniszkach, przerwa, poczęstunek;
godz. 14:30 - spotkanie w CERiP w Mniszkach - otwarcie wystawy; fotografii przedstawiających najcenniejsze walory rezerwatu Dolina Kamionki; zwiedzanie Dioramy Doliny Kamionki;
godz. 15:30 - prezentacja strony internetowej www.dolinakamionki.pl oraz omówienie najistotniejszych walorów turystycznych Doliny kamionki - wraz z omówieniem szlaków turystycznych;
godz. 16:30 - zakończenie szkolenia;

WYSTAWA FOTOGRAFII "DOLINA KAMIONKI" PREZENTOWANA BĘDZIE TAKŻE OD SIERPNIA 2011 w Domu Kultury w Kamionnie